Opublikowaliśmy już większość ogłoszeń konkursowych na realizację zadań z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ), które powinniśmy ogłosić w 2017 roku. Poszukujemy realizatorów wielu inicjatyw prozdrowotnych, które polegają m.in. na:

  • edukacji zdrowotnej,
  • działaniach profilaktycznych,
  • wsparciu osób w kryzysie psychicznym,
  • podnoszeniu świadomości zdrowotnej zanieczyszczeń powietrza i promieniowania ultrafioletowego,
  • promocji zdrowia osób starszych.

Zachęcamy podmioty zaangażowane w działalność na rzecz zdrowia publicznego do zapoznawania się z treścią ogłoszeń konkursowych:

W najbliższym czasie pojawią się pozostałe ogłoszenia, dotyczące przede wszystkim promocji karmienia piersią oraz poprawy zdrowia prokreacyjnego. Po ogłoszeniu tych konkursów NPZ będzie realizowany w pełni – we wszystkich celach operacyjnych, z wykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków finansowych.

Na stronie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii znajduje się informacja o ogłoszonych konkursach dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi ujętych w Narodowym Programie Zdrowia.

Na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wkrótce pojawią się ogłoszenia na konkursy wynikające z NPZ, związanie z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 

Powered by WPeMatico