Wczoraj (23 marca) posłowie przyjęli ustawę, która wprowadza tzw. sieć szpitali. „Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów” – zapewnił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Dlaczego tworzymy sieć szpitali

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wielokrotnie podkreślał, że „w ramach sieci szpitali chcemy, żeby pacjent mógł się czuć zaopiekowany w całości, a nie miał oferowane pojedyncze procedury medyczne, które są od siebie oderwane (…) Dzięki sieci wkraczamy na drogę porządkowania całego systemu opieki zdrowotnej. (…) To koniec z podziałem pacjentów na lepszych i gorszych. Zjawiskiem bardzo wstydliwym dla systemu, ale często spotykanym, było poszukiwanie lepszych pacjentów, bardziej atrakcyjnych, na których można zarobić i unikanie takich, którzy byli mniej atrakcyjni, których choroby, czy procedury niezbędne do wykonania, nie przynosiły zysku. To jest zjawisko, które nie może być kontynuowane.

Dzięki tej nowelizacji:

  • poprawią się relacje między płatnikiem a wykonawcami świadczeń szpitalnych,
  • placówki, które są istotne z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, będą miały zagwarantowane stabilność i ciągłość finansowania. Pozostałe jednostki również będą miały możliwość dostępu do środków publicznych,
  • zarządzanie szpitalami będzie bardziej elastyczne, a struktury kosztów leczenia będą bardziej optymalne,
  • świadczenia szpitalne i ambulatoryjne będą skoordynowane.

Korzyści

Pacjenci odczują następujące korzyści z wprowadzenia sieci szpitali:

  • leczenie będzie skoordynowane,
  • szpital zapewni pacjentowi kompleksową opiekę – począwszy od ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poprzez opiekę szpitalną aż po rehabilitację,
  • poprawi się dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

Ustawa niebawem zostanie przekazana do Senatu RP.

Czytaj więcej w serwisie internetowym poświęconym sieci szpitali.

Powered by WPeMatico