W Ministerstwie Zdrowia odbywają się spotkania i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów konkursów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.
Szkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi

12 września odbyło się drugie szkolenie dla potencjalnych beneficjentów konkursu dotyczącego szkoleń pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi. W czasie spotkania zaprezentowano:

  • główne założenia konkursu
  • zasady tworzenia budżetu
  • system obsługi wniosków aplikacyjnych.

Konkurs trwa do 30 września 2016 r.

 
Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych

14 października 2016 r. o godz. 10.00 w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie (Sala Kinowa) odbędzie spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Na spotkaniu zostaną omówione:

  • założenia konkursu
  • składanie wniosków aplikacyjnych w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
  • zasady tworzenia budżetu projektu.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: szkoleniazawody@mz.gov.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny (nie zapewniamy jednak zwrotu kosztów dojazdu).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia