W komunikacie dotyczącym publikacji obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2017 r. w pliku pod nazwą „załącznik do obwieszczenia.xlsx”, w wyniku wadliwie działającego generatora plików, wkradł się błąd w kolumnie:

  • J – Cena hurtowa brutto,
  • F –  Termin wejścia w życie decyzji,
  • G – Okres obowiązywania decyzji.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku omyłki pisarskiej do tych kolumn zostały przypisane niewłaściwe dane dla części produktów. Informujemy, że limity oraz ceny detaliczne zostały poprawnie obliczone.

Przepraszamy za powstałe zamieszanie.

Powered by WPeMatico