Sprostowanie dotyczące ogłoszenia pn. Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej

w ramach zadania 2.4. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania.

Celu Operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

W części A ogłoszenia na realizację zadania pn. Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, na str. 10 ogłoszenia, omyłkowo zostało zamieszczone zdanie:Oferent może złożyć ofertę tylko na jedno zadanie w ramach konkursu”.

Wobec powyższego dokonuje się skreślenia ww. zdania.

W pozostałym zakresie treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Powered by WPeMatico