W nawiązaniu do artykułu „Lekarze otrzymali podwyżki przeznaczone dla ratowników medycznych?” dotyczącego ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalach, który został opublikowany wczoraj na portalu Medexpress, wyjaśniamy, że wypłaty podwyżek są realizowane na bieżąco.

 

Porozumienie z ratownikami medycznymi

18 lipca 2017 r. minister zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” podpisali porozumienie dotyczące podwyżek dla ratowników medycznych.

 

Podwyżki dla ratowników medycznych, którzy są członkami zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorami medycznymi

Na mocy porozumienia wzrosło średnie miesięczne wynagrodzenie:

 • ratowników medycznych, którzy są członkami zespołów ratownictwa medycznego u wykonawców głównych i podwykonawców systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • dyspozytorów medycznych,
 • pielęgniarek systemu, które są członkami zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnionymi u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (podwykonawców w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne).

– wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu (niezależnie od formy zatrudnienia):

 • o 400 zł brutto – od 1 lipca 2017 r.,
 • o kolejne 400 zł brutto – od 1 stycznia 2018 r.

Aneksowanie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w zakresie przekazania celowych środków na wypłatę podwyżek dla tych grup pracowników zakończyło się 30 sierpnia br. Wypłaty są realizowane na bieżąco.

 

Podwyżki dla ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalach

Porozumienie dotyczy także ratowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych – na takich samych warunkach (czyli ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu) i w takiej samej wysokości.

NFZ aneksował umowy na leczenie szpitalne, które zwiększyły stawkę bazową dla szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć o:

 • 2% – od 1 lipca 2017 r.,
 • 4% od – 1 października 2017 r.

Podstawą do aneksowania umów ze szpitalami było Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym i w izbie przyjęć.

Wprowadzenie tej zmiany jest związane m.in. z:

 • porozumieniem z 18 lipca 2017 r. oraz
 • wejściem w życie przepisów ustawy sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich NFZ otrzymali zalecenie skierowania do podmiotów leczniczych, posiadających umowy w zakresie leczenia szpitalnego, prośby o realizację wzrostu wynagrodzeń, która powinna nastąpić z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących ze wzrostu kwoty zobowiązania wynikającej z umowy zawartej z Funduszem  (od 1 lipca br. i 1 października br.).

W II połowie 2017 r. ogólny wzrost wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w przypadku SOR wyniósł 7,23%, zaś izb przyjęć – 3,03% w stosunku do wartości świadczeń zakontraktowanych w I połowie 2017 r.

W związku z tym środki finansowe wynikające ze wzrostu wartości umów na świadczenia szpitalne powinny zostać przeznaczone na podwyżki ujęte w Porozumieniu oraz w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

Nie przewidujemy wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia w celu realizacji Porozumienia.

 

Uzasadnienie

 • Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473)
 • Zarządzenie nr 64/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne

Powered by WPeMatico