W związku z pojawiającymi się wątpliwościami zapewniamy, że stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie standardów okołoporodowych się nie zmieniło.

Zmiany, które wprowadziliśmy, uporządkują kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej. Dotyczą wszystkich standardów medycznych, nie tylko standardów opieki okołoporodowej.

Co się zmieni

Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały – zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone. Ich idea zostanie zachowana.

Czytaj więcej w komunikacie: Standardy opieki medycznej będą nadal obowiązywały.

Nowe rozporządzenie w sprawie standardów

Do końca 2018 r. powstanie nowe rozporządzenie, które określi standardy organizacyjne opieki zdrowotnej. 4 stycznia minister Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową i zaprosił je do współpracy przy opracowaniu tych standardów.

Czytaj więcej w komunikacie: Minister zaprosił organizacje pozarządowe do współpracy przy opracowaniu standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w opiece okołoporodowej.

Zalecenia postępowania medycznego

Planujemy także, aby minister zdrowia ogłaszał w formie obwieszczenia zalecenia dotyczące postępowania medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia w poszczególnych dziedzinach medycyny przygotowane przez towarzystwa naukowe. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu (druk nr 1098).

Stosowanie się do rekomendacji zawartych w obwieszczeniach będzie mogło stanowić jeden z warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

Powered by WPeMatico