Tegoroczne obchody Światowego Dnia bez Tytoniu odbywają się pod hasłem „Tytoń zagrożeniem dla rozwoju”.

Już od lat staramy się ograniczać liczbę palących Polaków. W latach 80. odsetek osób palących wyroby tytoniowe w naszym kraju był największy w Europie (42%). Podjęliśmy wówczas walkę z tym groźnym nałogiem. W ciągu ostatnich 20 lat te działania przyniosły zadowalające efekty – w 2015 r. odnotowaliśmy spadek palenia do 24%. Jednak nie spoczywamy na laurach – dopełniamy wszelkich starań, aby ograniczyć spożycie wyrobów tytoniowych w Polsce. Jako jedni z pierwszych w Europie rozpoczęliśmy walkę z e-papierosami i innymi tzw. nowymi produktami tytoniowymi.

Dyrektywa antytytoniowa

Dzięki wdrożeniu do prawa krajowego przepisów dyrektywy antytytoniowej Polska zrobiła duży krok naprzód w walce z epidemią palenia tytoniu i chorobami odtytoniowymi. Tegoroczny „Światowy Dzień bez Tytoniu” zbiega się z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego stosowania przepisów, które wprowadziła.

Najważniejsze zmiany

  • Na paczkach papierosów widnieją nowe, mieszane (obrazek i tekst) ostrzeżenia zdrowotne. Zajmują one 65% zewnętrznego obszaru opakowania. Zdjęcia przedstawiają konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu i będą aktualizowane co roku.
  • Do obrotu nie można już wprowadzać papierosów o charakterystycznym aromacie (wyjątek: koniec okresu przejściowego dla papierosów mentolowych to 2020 r.) – dzięki temu papierosy przestaną się kojarzyć ze smakowymi dodatkami, będą mniej atrakcyjne dla kobiet, dzieci i młodzieży.
  • Zakazaliśmy reklamy e-papierosów i pojemników zapasowych.
  • Producentów i importerów papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych obowiązują odpowiednie wymagania techniczne – to zapewnia bezpieczeństwo tych produktów, np. zabezpieczenie przed wyciekiem nikotyny z produktu.
  • Zakazaliśmy sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych na odległość (np. przez internet).
  • Zakazaliśmy sprzedaży papierosów elektronicznych młodzieży poniżej 18 roku życia – w celu ochrony życia i zdrowia dzieci i młodzieży.
  • Wprowadziliśmy zakaz palenia papierosów elektronicznych w miejscach publicznych – analogicznie do obecnie obowiązującego zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN) funkcjonuje Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym. Jest ona jednym z elementów realizacji zadania pn. „Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów”.

Poradnia jest przeznaczona dla osób, uzależnionych od tytoniu. Dzięki niej mogą otrzymać odpowiednie wsparcie w walce z nałogiem.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym jest placówką ogólnopolską. Pełni funkcję specjalistycznego telefonu zaufania dla osób, które chcą rzucić palenie i poszukują ku temu odpowiedniej motywacji, a także dla innych osób, które stykają się z problemem palenia tytoniu.

W poradni możesz dowiedzieć się, jakie metody pomagają w walce z uzależnieniem od tytoniu, oraz poznać sposoby pomocne w utrzymaniu abstynencji nikotynowej.

Szczegóły dotyczące poradni znajdują się na stronie internetowej Jak rzucić palenie.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym: 801 108 108

Plany na przyszłość

Chcemy całkowicie zwalczyć występowanie chorób odtytoniowych poprzez wyeliminowanie palenia –zwykłych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych, jak i papierosów elektronicznych.

Radykalne działania w tym kierunku podjęła Finlandia. Jest to pierwszy kraj na świecie, który zapowiedział, że będzie całkowicie wolny od tytoniu w roku 2030 (tzw. „Endgame”).

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE.
  • Uchwała Nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Powered by WPeMatico