W dniu 3 marca 2017 r. w Warszawie przedstawiciele resortów zdrowia Chorwacji, Litwy, Polski, Słowacji i Węgier podpisali Memorandum o Porozumieniu w zakresie współpracy w obszarze przystępnych cen leków (Memorandum of understanding on cooperation in the field of fair and affordable pricing of medicinal products).

Celem inicjatywy jest poprawa dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków, w szczególności innowacyjnych terapii.

Na obecnym etapie prac dokonano wstępnych uzgodnień w zakresie procedury wspólnych negocjacji i wyboru leków, które mogą zostać objęte pilotażowym wspólnym procesem negocjacyjnym. Negocjacje będą miały charakter konsultacji technicznych pomiędzy przedstawicielami inicjatywy fair and affordable pricing (FaAP) oraz zaproszonymi do rozmów firmami farmaceutycznymi i będą zmierzały do wypracowywania założeń długookresowej strategii rozwoju dostępności produktów leczniczych w wybranym obszarze terapeutycznym.

Inicjatywa umożliwi pogłębienie współpracy pomiędzy krajami inicjatywy FaAP w zakresie zagadnień refundacyjno – cenowych, co może prowadzić do zwiększenia dostępności skutecznych i bezpiecznych terapii lekowych, a w konsekwencji do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Powered by WPeMatico