W Ministerstwie Zdrowia odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów konkursu na profilaktykę chorób naczyń mózgowych.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele potencjalnych beneficjentów konkursu – szpitali klinicznych, podmiotów leczniczych, medycznych instytutów badawczych i uczelni medycznych. Spotkanie przeprowadzili pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Podczas szkolenia omówiliśmy założenia konkursu, zasady finansowania wydatków w Programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz system obiegu wniosków aplikacyjnych (SOWA). To niezbędne zagadnienia do przygotowania dobrego wniosku o dofinansowanie. Prezentacje dostępne są na stronie www.zdrowie.gov.pl.

Można składać wnioski   

Nabór wniosków w konkursie na profilaktykę chorób naczyń mózgowych trwa. Wnioski można składać do 31.05.2017. Na projekty przeznaczyliśmy 15 mln zł.

Powered by WPeMatico