System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ma stanowić dominującą formę zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w szpitalach w trybie ostrym. Nie oznacza to jednak całkowitego zastąpienia przez ten system obecnego modelu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej – na zasadzie konkursów ofert lub rokowań.

Niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ lub zakwalifikowanie w niepełnym zakresie nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie w  dalszym ciągu ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze, w oparciu o plan zakupu świadczeń sporządzony na dany rok.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia –  na podstawie porównania planu zakupu świadczeń zdrowotnych ze świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi przez świadczeniodawców w ramach systemu PSZ –  przeprowadzi konkursy ofert na świadczenia zdrowotne, w zakresie których potrzeby zdrowotne na terenie danego województwa nie będą właściwie zaspokojone.

Powered by WPeMatico