Select Page

Tag: leki

Refundacja – poziomy odpłatności leku

Lekarz, który wypisuje receptę, może oznaczyć poziom odpłatności leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w następujący sposób: nie wpisuje odpłatności – jeśli produkt występuje w...

Read More
Loading