Select Page

Tag: recepta

Refundacja – poziomy odpłatności leku

Lekarz, który wypisuje receptę, może oznaczyć poziom odpłatności leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w następujący sposób: nie wpisuje odpłatności – jeśli produkt występuje w...

Read More

Recepta lekarska na leki refundowane

Recepta to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono leków, które mają zostać użyte w farmakoterapii pacjenta. Recepta wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest podstawą nabycia refundowanych...

Read More
Loading