Select Page

Tag: Wyroby medyczne

Klasyfikacja wyrobów medycznych

Klasy wyrobów medycznych Wytwórca ma obowiązek zakwalifikować wyrób medyczny do określonej klasy. klasa I (np. kołnierze ortopedyczne, rękawice do badań, wózki inwalidzkie) klasa I – wyroby z funkcją pomiarową klasa I – wyroby...

Read More

Wyroby medyczne – definicja

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych mają zapewnić, aby do obrotu i do używania były wprowadzane tylko te wyroby, które spełniają wszystkie odnoszące się do nich wymagania UE. Europejski system...

Read More
Loading