W nawiązaniu do artykułu pt. „Studenci mogą nie zdążyć z egzaminami”, który został opublikowany w „Rzeczpospolitej”, wyjaśniamy, że przepisy przejściowe, w których ustalono termin aplikowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) w sesji jesiennej 2017, zostały wprowadzone w 2015 r. nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, czyli prawie dwa lata temu. Zatem to nie prawda, że ktokolwiek, a w szczególności studenci/absolwenci kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego, zostali zaskoczeni tą zmianą. Informacja o terminie wnioskowania do LEK i LDEK była również – a przynajmniej powinna być – znana od dwóch lat zarówno Naczelnej Izbie Lekarskiej, jak i izbom okręgowym.

Termin wnioskowania o przystąpienie do tych egzaminów wynika z ustawy a nie – jak zostało to przedstawione w artykule – z rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Aby zmienić ten termin, należy znowelizować ustawę – a proces legislacyjny trwa. Taka zmiana nie jest więc kwestią interwencji ministra zdrowia.

Przepisy mają charakter przejściowy

Zgodnie ze wspomnianą ustawą (art. 26 ust. 2) wnioski o przystąpienie do LEK lub LDEK można składać w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) od 1 maja do 30 czerwca 2017 r.

Jest to przepis przejściowy i jednorazowy – dotyczy tylko zgłoszeń do sesji jesiennej LEK i LDEK, która odbędzie się w 2017 r. Wprowadziliśmy go w związku z uruchomieniem systemu SMK.

W kolejnych latach zgłoszenia do LEK albo LDEK będą przyjmowane w następujących terminach:

  • do 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów zaplanowanych od 1 do 30 września;
  • do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów zaplanowanych od 1 do 28 lutego.

Wcześniejszy termin zgłoszeń do LEK i LDEK nie będzie miał konsekwencji

Wcześniejszy termin zgłoszeń do LEK i LDEK w sesji jesiennej w 2017 r.  nie przysporzy problemów absolwentom kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Do rozpoczęcia następnego etapu rozwoju zawodowego (czyli obowiązkowego stażu podyplomowego) nie muszą oni zdawać LEK lub LDEK. Absolwent kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego bezpośrednio po ukończeniu studiów może rozpocząć staż podyplomowy. W trakcie jego realizacji będzie mógł przystąpić do LEK i LDEK co najmniej dwukrotnie – jeszcze przed postępowaniem kwalifikacyjnym do specjalizacji.

Aby tegoroczni absolwenci uczelni medycznych mogli przystąpić do LEK lub LDEK w sesji jesiennej 2017 r., poprosiliśmy rektorów uczelni medycznych o przygotowanie wiosennej sesji egzaminacyjnej dla ostatniego roku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego tak, żeby mogli oni złożyć wnioski do 30 czerwca.

Akty prawne

Powered by WPeMatico