Od 1 do 7 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią. Karmienie piersią to jedyny sposób żywienia noworodków i niemowląt, który zapewnia im właściwy rozwój i optymalny stan zdrowia. Pokarm kobiecy ma unikalne właściwości – zawiera wszystko, co jest potrzebne, by dziecko rozwijało się prawidłowo w pierwszym okresie życia, a jego skład dostosowuje się do potrzeb rosnącego malucha.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia drugiego roku i dłużej przy równoległym podawaniu żywności uzupełniającej.

 

Wcześniaki

Dla wcześniaków pokarm kobiecy ma wartość terapeutyczną – wspiera rozwój i chroni przed groźnymi powikłaniami takimi jak martwicze zapalenie jelit (NEC) czy posocznica (SEPSA). W tym zakresie wiele się w ostatnim roku zmieniło. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje żywienie dojelitowe wcześniaków i chorych noworodków mlekiem z banków mleka kobiecego, jeśli dziecko nie może być karmione mlekiem biologicznej matki.

 

Promocja karmienia piersią

W ramach Narodowego Programu Zdrowia realizujemy zadania, które mają wspierać kobiety karmiące piersią. W 2017 rok zwiększyliśmy środki na ten cel do ok. 1,1 mln złotych.

 • Szkolenia dla położnych

W ramach tych środków prowadzone są bezpłatne kursy specjalistyczne dla położnych pn. „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Łącznie przeszkolone zostaną 442 osoby. Kurs pozwala położnym podnieść kompetencje oraz zaktualizować wiedzę o karmieniu piersią. Dzięki temu matki małych dzieci będą miały zapewniony dostęp do profesjonalnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów laktacyjnych.

 • Szkolenia dla szpitali

Prowadzony jest również cykl bezpłatnych szkoleń dla pracowników szpitali. Szkolenia zostały przygotowane w oparciu o kurs Światowej Organizacji Zdrowia z myślą o placówkach, które chcą działać zgodnie z kryteriami Szpitala Przyjaznego Dziecku i wspierać matki w karmieniu piersią.

 • Banki mleka

Planowane jest również wydanie specjalistycznej publikacji na temat działania banków mleka. Publikacja jest efektem pracy zespołu ekspertów powołanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego i ma promować inicjatywy dotyczące prawidłowego żywienia noworodka.

W związku z wejściem w życie kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” prowadzone są również prace, mające:

 1. zwiększyć liczbę banków mleka kobiecego w Polsce do 13,
 2. zapewnić dostęp do mleka dla jak największej liczby wcześniaków i chorych noworodków.

Planujemy także działania w zakresie m.in.:

 • sprzyjania powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią,
 • upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia piersią,
 • prowadzenia kampanii szerzących aktualną wiedzę na temat karmienia piersią,
 • upowszechniania wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

 

Zalety karmienia piersią dla dziecka

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko m.in.:

 • rozwoju otyłości u dziecka (każdy miesiąc o 4%),
 • wystąpienia cukrzycy o około 1/3,
 • infekcji u dziecka – głównie układu pokarmowego, oddechowego i moczowego, a także zapalenia ucha i innych ogólnych zakażeń,
 • wystąpienia martwiczego zapalenia jelit u dzieci urodzonych przedwcześnie,
 • rozwoju posocznicy (SEPSA) u dzieci urodzonych przedwcześnie,
 • rozwoju wielu chorób przewlekłych i niezakaźnych takich jak nadwaga i otyłość, cukrzyca, alergia, astma, nadciśnienie,
 • rozwoju niektórych nowotworów;
 • nagłej śmierci łóżeczkowej;
 • hospitalizacji w pierwszym roku życia dziecka i związanego z nim stresu.

Podczas karmienia piersią dziecko ćwiczy mięśnie twarzy i jamy ustnej, co pozytywnie wpływa na rozwój mowy. Karmienie piersią pomaga także nawiązać więź między matką i dzieckiem.

 

Zalety karmienia piersią dla matki

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko:

 • zachorowania kobiety na raka sutka oraz raka jajników,
 • rozwoju osteoporozy w starszym wieku,
 • krwotoku poporodowego i niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza.

Czytaj więcej o karmieniu piersią w zakładce Zdrowie matki i dziecka

Powered by WPeMatico