Dzisiaj minister i wiceministrowie zdrowia podpisali kolejne umowy na dofinansowanie projektów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Wsparcie województwa łódzkiego w ramach Osi Priorytetowej IX

W Łodzi minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał umowę na modernizację Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. Celami projektu są:

 • unowocześnienie infrastruktury szpitala i jej dostosowanie do aktualnych potrzeb w zakresie leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego;
 • poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w obszarze leczenia chorób cywilizacyjnych;
 • utworzenie w istniejącej strukturze szpitala nowej przestrzeni dla oddziałów zabiegowych ortopedii, chirurgii ręki, artroskopii, neurochirurgii i chirurgii klatki piersiowej oraz interdyscyplinarnego centralnego bloku operacyjnego z przeznaczeniem dla tych specjalizacji.

„Szpital WAM jest jednym z największych uniwersyteckich szpitali klinicznych w województwie łódzkim i jedną z nowocześniejszych publicznych placówek służby zdrowia w regionie (…). Aby jeszcze pełniej wykorzystywać możliwości, które daje współczesna medycyna, podjęto wysiłek stworzenia Centrum Zabiegowego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz lądowiskiem dla śmigłowców, którego ważnym elementem jest zapoczątkowany podpisywaną dzisiaj umową na kwotę blisko 30 mln zł projekt budowy nowego obiektu przeznaczonego na działalność klinik neurochirurgii, ortopedii, kliniki chirurgii ręki, kliniki artroskopii i kliniki chirurgii klatki piersiowej wraz z centralnym blokiem operacyjnym” – mówił minister Szumowski podczas uroczystości podpisywania umów.

W tej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, łącznie z podpisywaną dzisiaj umową, Centralny Szpital Weteranów w Łodzi realizuje inwestycje z udziałem środków POIŚ będących w dyspozycji ministra zdrowia o wartości 85 mln zł. Łącznie Ministerstwo Zdrowia zasiliło szpital kwotą ok. 48 mln zł.

Dwa inne realizowane projekty dotyczą utworzenia wspomnianego szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz wsparcia Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca. „Otrzymane środki finansowe umożliwią pacjentom szpitala dostęp do nowoczesnego systemu leczenia w komfortowych, wysokiej jakości warunkach” – zapewniał minister zdrowia.

Wsparcie innych województw w ramach Osi Priorytetowej IX

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko w Rzeszowie, wiceminister Marek Tombarkiewicz w Kielcach oraz wiceminister Piotr Gryza w Warszawie również brali udział w podpisywaniu kolejnych umów na dofinansowanie projektów ze środków POiŚ 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

W Warszawie zostało zawartych 15 umów dotyczących wsparcia ponadregionalnych szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, oddechowego oraz ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane z następującymi instytucjami:

 1. Szpital Kliniczny im. Karola Jonshera Uniwersytetu medycznego im. Marcinkowskiego w Poznaniu,
 2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
 3. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 4. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy,
 5. Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 7. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie,
 8. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 9. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 10. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku,
 11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego,
 13. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
 14. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu,
 15. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

Środki w Osi priorytetowej IX

Środki w Osi priorytetowej IX to 2,2 mld zł, na co składa się:

 • na działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego” – 0,94 mld zł, z których sfinansowane zostały inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego, w tym na istniejące i nowe szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), istniejące i nowe centra urazowe dla dorosłych (CU) i dla dzieci (CUD), lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR) oraz wyposażenie śmigłowców. W ramach działania do końca perspektywy zrealizujemy prawie 200 projektów,
 • na działanie 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych” – 1,25 mld zł, przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę ponadregionalnych podmiotów leczniczych, przede wszystkim w zakresie walki z chorobami układu krążenia, nowotworami, psychicznymi, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci. W planach i realizacji jest łącznie 100 projektów.

 

 • W województwie śląskim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami będą zawarte 23 umowy o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 302 mln zł. Jest to ok. 13% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie podkarpackim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami będzie zawartych 8 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 56,5 mln zł. Jest to blisko 3% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie opolskim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami będzie zawartych 5 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 66 mln zł. Jest to ok. 3% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie mazowieckim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami będą zawarte 33 umowy o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 304 mln zł. Jest to blisko 13 % środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie pomorskim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami będzie zawartych 12 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 60 mln zł. Jest to blisko 3% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie kujawsko-pomorskim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami będzie zawartych 14 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 77 mln zł. Jest to blisko 3,5% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie lubelskim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami będą zawarte 24 umowy o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 181 mln zł.  Jest to ok. 8% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie małopolskim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami będą zawarte 22 umowy o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 140 mln zł. Jest to blisko 6% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie świętokrzyskim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami będzie zawartych 11 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 110 mln zł. Jest to ok. 5% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie dolnośląskim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami będzie zawartych 18 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 58 mln zł. Jest to blisko 2,5% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie zachodniopomorskim łącznie zawartych zostało 7 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 70 mln zł. Jest to ok. 3% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie lubuskim łącznie zawartych zostało 5 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 43 mln zł. Jest to blisko 2% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie wielkopolskim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami będzie zawartych 25 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 186 mln zł. Jest to blisko 7% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie podlaskim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami zawartych będzie 14 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 60 mln zł. Jest to blisko 3% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie łódzkim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami zawartych będzie 19 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 208 mln zł. Jest to blisko 8% środków przeznaczonych na całą Polskę.
 • W województwie warmińsko-mazurskim łącznie z podpisanymi dzisiaj umowami zawartych będzie 10 umów o dofinansowanie projektów. Umowy opiewają na łączną kwotę 64 mln zł.  Jest to ok. 3% środków przeznaczonych na całą Polskę.

Powered by WPeMatico