W Ministerstwie Zdrowia odbyła się dzisiaj druga część tegorocznej uroczystości wręczenia odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. W imieniu ministra zdrowia odznaki wręczyła wiceminister Katarzyna Głowala. Uhonorowała w ten sposób osoby, które zdecydowały się oddać do przeszczepienia swoje narządy, komórki lub tkanki.

„Osoby, którym będę miała przyjemność w dniu dzisiejszym wręczyć w imieniu ministra zdrowia odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” ofiarowały cząstkę siebie innemu człowiekowi zmagającemu się z chorobą i tym samym dołączyły do coraz liczniejszego grona żywych dawców komórek, tkanek i narządów” – powiedziała wiceminister – „nie umiem sobie wyobrazić emocji towarzyszących podejmowaniu tak trudnych, ale i doniosłych decyzji. Dlatego też wręczona dziś odznaka jest wyłącznie symbolem szlachetnego gestu, jakim jest  ofiarowanie cząstki siebie drugiej osobie.”

Wiceminister Katarzyna Głowala podkreśliła, że nie ma bardziej skutecznego sposobu szerzenia w społeczeństwie idei honorowego dawstwa i solidaryzmu z osobami potrzebującymi pomocy niż ofiarowanie im cząstki siebie. „Świadoma tego, że każdy z nas może potrzebować pomocy, pragnę podkreślić, że nie ma większego daru niż dar życia, dlatego dawcom przeszczepu należą się nie tylko słowa podziękowania, ale i nasz szacunek. Wyrazem tego szacunku jest ta odznaka” – dodała.

Goście honorowi

Gośćmi honorowymi byli prof. Wiesław Jędrzejczak – konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, prof. Sławomir Nazarewski – konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, dr Artur Kamiński – dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz Anna Pszenny – koordynator transplantacyjny.

Odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

Uroczystości nadania odznaczeń, które odbywają się od 2010 r., to ważny element działań na rzecz rozwoju polskiej transplantologii. Z wnioskiem o nadanie odznaczeń występuje dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”. W latach 2009–2016 odznakę „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wraz z legitymacją odebrało 1066 dawców.

Dawstwo komórek, tkanek i narządów lub fragmentu wątroby jest niezwykle szlachetne. To dar, który może uratować życie drugiej osobie.

W bieżącym roku odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” odebrało 146 dawców.

Podstawa prawna

Odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją są przyznawane dawcom zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.

Powered by WPeMatico