W nawiązaniu do wypowiedzi pani Bożeny Janickiej – prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, która została opublikowana na portalu „Medexpress”, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej jest odpowiedzią na postulaty środowisk udzielających świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Ustawa jest spójna z rekomendacją zespołu do spraw opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ, powołanego przez ministra zdrowia, którego członkami byli również przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

 

Stopniowe wprowadzanie nowych rozwiązań

Ustawa (z dniem 1 grudnia br.) wprowadziła nowy model organizacji POZ, który jest oparty na medycynie rodzinnej i zespołach POZ. Docelowy model będzie obowiązywał jednak dopiero od 1 stycznia 2025 roku.

Nowe rozwiązania będą wdrażane etapami (w ciągu 7 lat) – to pozwoli wszystkim uczestnikom systemu ochrony zdrowia odpowiednio się do nich dostosować. Zmiany będą wprowadzane w sposób płynny i zaplanowany, co pozwoli na ich efektywne wdrażanie.

Nowe rozwiązania będą wprowadzane z udziałem środowisk udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki  zdrowotnej, w tym również przedstawicieli świadczeniodawców.

 

Najważniejszy jest pacjent

Intencją ministra zdrowia nie jest wprowadzanie zmian sprzecznych z postulatami środowisk podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast należy zauważyć, że w systemie ochrony zdrowia najważniejszy jest pacjent, jego bezpieczeństwo zdrowotne i zadowolenie z jakości udzielanych świadczeń. W tym kierunku zmierza wprowadzany nowy model organizacyjny podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Akty Prawne

  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U poz. 2217)

Powered by WPeMatico