Uzyskanie dostępu do ZIP przez dzieci i osoby do 18. roku życia…Uzyskanie dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta przez dzieci i osoby do 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo całkowicie, a także przez pełnomocnika

Powered by WPeMatico