W związku z informacją, która pojawiła się dzisiaj na łamach „Rzeczpospolitej”, wyjaśniamy, że podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala nie złożyła dymisji.

O aktualnych zmianach personalnych w Ministerstwie Zdrowia poinformowaliśmy wczoraj: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zmiany-personalne-w-ministerstwie-zdrowia/

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika rządu Rafała Bochenka wiceministrowi Jarosławowi Pinkasowi zostaną przydzielone inne zadania. Wiceminister Piotr Warczyński zrezygnował z pełnionej funkcji z powodów osobistych.

Powered by WPeMatico