Są jeszcze wolne miejsca na spotkanie dla potencjalnych beneficjentów konkursu na profilaktykę chorób naczyń mózgowych. Szkolenie odbędzie się 11 maja 2017 roku w Ministerstwie Zdrowia. 

Podczas spotkania omówimy m.in. założenia konkursu, działanie Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz zasady tworzenia budżetu projektu.

Potencjalni beneficjenci to:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie neurologii lub kardiologii.

Szczegółowe informacje o spotkaniu dostępne są w zakładce Weź udział w szkoleniach.

Źródło: www.zdrowie.gov.pl

Powered by WPeMatico