W nawiązaniu do artykułu pt. „Lipiec: miesiąc, w którym w szpitalach zapanuje bałagan” opublikowanego w „Dzienniku Gazecie Prawnej” informujemy, że wprowadzenie tzw. sieci szpitali nie spowoduje żadnych negatywnych skutków w zakresie dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej.

Przypominamy, że obok wprowadzanej sieci szpitali nadal będzie funkcjonował obecny model kontraktowania świadczeń na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. Na finansowanie kontraktów zawieranych na zasadach konkursowych zostanie przeznaczone 9% środków Narodowego Funduszu Zdrowia – odpowiada to udziałowi środków przypadających obecnie na te podmioty, które znalazłyby się poza siecią. Oznacza to, że pula środków NFZ przeznaczanych na świadczenia szpitalne dla podmiotów niespełniających warunków wejścia do sieci szpitali nie zmniejszy się.

Przypominamy, że w obecnym stanie prawnym żaden świadczeniodawca, którego umowa z NFZ wygasa, nie ma zagwarantowanego podpisania nowego kontraktu, lecz musi przystąpić do konkursu ofert. Zapewnimy, że wprowadzenie sieci szpitali nie wpłynie negatywnie na sytuację podmiotów konkurujących o 9% środków przeznaczonych na leczenie szpitalne. Wprowadzenie sieci szpitali pozwoli natomiast na ustabilizowanie sytuacji finansowej szpitali, które zakwalifikują się do sieci – jest to niezbędne, aby zapewnić pacjentom  właściwy dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Zapewniamy, że wprowadzenie sieci szpitali nie będzie prowadziło do zmniejszenia liczby udzielanych świadczeń ani nie będzie skutkowało utratą przez pacjentów miejsc na listach oczekujących.

Powered by WPeMatico