Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł uczestniczył dziś w spotkaniu, podczas którego została podpisana umowa o dofinansowanie dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego – na wsparcie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Co zostanie sfinansowane

Dzięki przekazanym środkom szpital zrealizuje projekt pn. Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o. o.

Dofinansowanie pokryje koszty:

 • przebudowy i remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 • zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego,
 • remontu podjazdu dla karetek z wiatą,
 • budowy drogi dojazdowej z SOR do lądowiska.

Projekt będzie realizowany od 1 marca 2018 r. do 31 listopada 2018 r.

 

Środki na realizację projektu

Wsparcie finansowe dla szpitala w Kutnie pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

 • Całkowita wartość projektu: 5,9 mln zł.
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 5 mln zł.

 

Wsparcie ratownictwa medycznego z funduszy unijnych

Środki z priorytetu IX to 2,1 mld zł, z czego 1,8 mld zł pochodzi ze środków europejskich. Na działanie 9.1 przeznaczono 0,9 mld zł (w tym 0,8 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Fundusze z działania 9.1 są przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego, m.in. na:

 • istniejące i nowe szpitalne oddziały ratunkowe (SOR),
 • istniejące i nowe centra urazowe dla dorosłych (CU) i dla dzieci (CUD),
 • lądowiska dla śmigłowców ratunkowych,
 • bazy lotniczego pogotowia ratunkowego (LPR).

W ramach tych środków na projekty dotyczące wsparcia istniejących SOR przeznaczono 502,2 mln zł, z czego 424,5 mln zł ze środków unijnych (jest to ok. 53,1% wszystkich środków przeznaczonych na realizację działania 9.1).

 

Projekty dotyczące wsparcia SOR

Łącznie zostanie dofinansowanych 141 projektów dotyczących modernizacji istniejących SOR (w samym województwie łódzkim będzie ich 12).

 

Pozostałe projekty

 • Modernizacja istniejących centrów urazowych (CU) – 13 projektów na ok. 28 mln zł (w tym. ok. 23,7 mln zł z EFRR).
 • Utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) 18 projektów na ok. 208 mln zł (w tym ok. 130 mln zł z EFRR).
 • Utworzenie nowych CU 12 projektów na ok. 121 mln zł (w tym ok. 103 mln zł z EFRR). Planujemy utworzenie 3 nowych CU oraz 10 nowych CUD.
 • Budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców6 projektów na ok. 5,8 mln zł (w tym ok. 5 mln zł z EFRR).
 • Wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach  atmosferycznych i w nocy – 1 projekt. Zawarto umowę o dofinansowanie na 30 mln zł (w tym 25,4 mln zł z EFRR).
 • Budowa baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (3 etapy) na 70 mln zł (w tym ok. 59 mln zł z EFRR).

Powered by WPeMatico