Aby wesprzeć rodziny borykające się z problemem niepłodności, od 1 września 2016 r. realizujemy Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Inne ważne kwestie, to:

  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności lekarzy i położnych w zakresie leczenia niepłodności poprzez realizację szkoleń,
  • zachowanie potencjału rozrodczego u osób po leczeniu onkologicznym.

Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce

Dla kogo

Program jest skierowany do osób dotkniętych problemem niepłodności, które pozostają w związkach małżeńskich lub partnerskich i wcześniej nie były diagnozowane pod kątem niepłodności. Natomiast w zakresie szkoleń – do personelu medycznego.

Co już zrobiliśmy

Obecnie tworzymy sieć referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności.

Kompleksowe podejście do leczenia niepłodnej pary zwiększa szanse wyleczenia osób, u których problem niepłodności jest bardziej złożony. Z tego względu w ośrodkach będą działały zespoły poradni specjalistycznych z wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną. Oprócz specjalistów położnictwa i ginekologii będą tam przyjmować także specjaliści z zakresu endokrynologii, andrologii, immunologii, psychologii, urologii i genetyki.

Ośrodki będą oferowały pełną diagnostykę w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych. Ich pacjenci będą mieli dostęp do badań inwazyjnych i nieinwazyjnych oraz zabiegów operacyjnych.

Wyłoniliśmy już 13 realizatorów programu. Obecnie pracujemy nad poszerzeniem grupy tych placówek. W tym celu planujemy ogłoszenie konkursów uzupełniających. Wybrani realizatorzy utworzą sieć referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności.

Pary, które zgłoszą się do programu, będą tam kompleksowo diagnozowane. Wszelkie działania będą ukierunkowane na stan zdrowia i sytuację danej pary. W wyniku badań zostaną określone przyczyny niepłodności oraz możliwości późniejszego wdrożenia terapii.

Świadczenia udzielane w ośrodkach będą uwzględniały standardy i rekomendacje zgodne z najnowszą wiedzą medyczną.

Plany na 2017 r.

W 2017 r. rozpoczną się szkolenia dla personelu medycznego. Zostaną one sfinansowane ze środków europejskich (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych).

Ośrodki leczenia niepłodności zaczną przyjmować pierwszych pacjentów w drugiej połowie roku.

Powered by WPeMatico