7 grudnia minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz dyrektor regionalna Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Zsuzsanna Jakab podpisali dwuletnią Umowę o Współpracy pomiędzy Ministrem Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej a Regionalnym Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019).

Umowy BCA są podpisywane na 2 lata i przewidują działania, które odpowiadają na aktualne problemy systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Umowa z WHO określa priorytety działań, które będą realizowane w poniższych obszarach programowych.

 • Choroby niezakaźne
  • wsparcie w opracowywaniu działań na rzecz zwalczania chorób niezakaźnych w ramach POZ.
 • Żywienie
  • wsparcie opracowania i wdrożenia polityk na temat żywienia na wczesnym etapie życia;
  • wsparcie oceny żywności dla niemowląt i małych dzieci;
  • monitorowanie wdrożenia polityk na rzecz profilaktyki otyłości.
 • Równość, determinanty społeczne, równouprawnienie płci i prawa człowieka
  • wsparcie w zakresie rozszerzania badań i wykorzystywania dowodów dotyczących społecznych determinantów zdrowia oraz równości w zdrowiu w ramach założeń polityki krajowej oraz międzysektorowych procesów decyzyjnych – wymiana doświadczeń.
 • Zintegrowana opieka zdrowotna ukierunkowana na pacjenta
  • wparcie wzmocnienia roli personelu medycznego w ramach POZ w kontekście systemów opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjentów.
 • Systemy ochrony zdrowia, informacje i dowody – kontynuacja działań podejmowanych w ramach umowy BCA na lata 2014-2015 oraz 2016-2017
  • wsparcie wzmocnienia roli personelu medycznego w ramach POZ w kontekście systemów opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjentów;
  • pomoc techniczna w zakresie poprawy jakości usług w systemie opieki zdrowotnej;
  • wsparcie korzystania z norm międzynarodowych dotyczących informacji i statystyk dotyczących zdrowia oraz metod, których celem jest zwiększenie interoperacyjności wymiany danych i systemów danych;
  • wsparcie wzmacniania mechanizmów ciągłego zwiększania zdolności krajowych oraz zarządzania wiedzą i jej przełożenia na praktykę w celu wspierania realizacji polityki i interwencji w zakresie zdrowia publicznego – EVIPNet).

 

Wymienione działania zostaną sfinansowane z budżetu WHO.

Powered by WPeMatico