W związku z artykułem „Diagnosta laboratoryjny staje się kozłem ofiarnym oszczędności. Nie możemy się na to zgodzić!”, który został opublikowany 10 listopada na portalu Medexpress, wyjaśniamy, że zawiera on informacje, które wprowadzają w błąd – zarówno diagnostów laboratoryjnych, jak i pacjentów.

Zarzuty dotyczące możliwości wykonywania zdalnej autoryzacji wyników w badaniach immunohematologicznych są nieuzasadnione.

Jakie korzyści daje zdalna autoryzacja wyników badań

  • Większe bezpieczeństwo pacjentów – zdalna autoryzacja eliminuje błędy ludzkie, które są przyczyną ok. 60% wszystkich nieprawidłowości i niepożądanych reakcji u pacjenta.
  • Mniej błędów w wynikach i lepsza jakość badań – ze względu na pełną automatyzację badań (wykonywanie badań metodą automatyczną, a nie manualną).

Szczegółowe warunki zdalnej autoryzacji

Proces przygotowania próbki do badania oraz wykonanie badania za pomocą pełnego automatu podczas zdalnej autoryzacji są w pełni nadzorowane przez diagnostę laboratoryjnego – za pomocą ciągłego podglądu wizualnego.

Są to takie same warunki, jak te, w których diagnosta „stoi za plecami” technika, który wykonuje badanie.

List do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

W plikach do pobrania znajduje się list ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła do pani Elżbiety Puacz, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, która jest autorką artykułu.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2051)

Powered by WPeMatico