W nawiązaniu do artykułu pt. „Nie korupcja, ale kolejki są problemem”, który został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 1 września 2017 r., wyjaśniamy, że zawiera on nieprawdziwe informacje dotyczące kampanii „Korupcja szkodzi zdrowiu”.

Fragment tekstu mówiący o tym, że Kampanię wymyślił jeszcze poprzedni rząd, ale obecny przystąpił do jej realizacji jest niezgodny z prawdą. „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”, w ramach którego jest realizowana kampania, został uchwalony przez poprzedni rząd. Jednak sama kampania została przygotowana i przeprowadzona za zgodą obecnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia na przestrzeni 2016 i 2017 r.

Także stwierdzenie, że Ministerstwo Zdrowia zleciło pracę nad „etykietą” programu jest nieprawdziwe i niezrozumiałe. Ministerstwo Zdrowia nie zlecało prac nad etykietą programu i nie było nawet pomysłu, aby program posiadał jakąkolwiek etykietę.

Z prawdą mija się też fragment tekstu: Plakaty z hasłem „Korupcja szkodzi zdrowiu” wiszą już na uczelniach medycznych i w niektórych szpitalach. Ministerstwo Zdrowia nie przekazywało żadnemu podmiotowi plakatów, a tym samym nie jest możliwe, aby plakaty wisiały już na uczelniach medycznych czy w szpitalach.

Działania na rzecz podniesienia świadomości antykorupcyjnej społeczeństwa

Informacje o kampanii „Korupcja szkodzi zdrowiu”, zamieszczone na stronie Ministerstwa Zdrowia, służą poszerzaniu wiedzy pacjentów o obowiązujących przepisach prawa i podnoszą ich świadomość w tym zakresie. Wskazują one zarówno na znamiona łapownictwa, jak i ciążący na każdym obywatelu społeczny obowiązek poinformowania organów ścigania o tym przestępstwie. Ich celem jest nie tylko podniesienie świadomości prawnej pacjentów, lecz także uzmysłowienie im, w jaki sposób wręczanie łapówek wpływa na funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia, w tym na wydłużenie oczekiwania na świadczenia zdrowotne.

Powered by WPeMatico