W nawiązaniu do doniesień medialnych, które pojawiły się w ostatnich dniach nt. Projektu P1, w tym jego zakresu i finansowania, wyjaśniamy, że Projekt P1 nie obejmuje usługi e-zwolnienia. Lekarze mają możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) od 1 stycznia 2016 r. E-ZLA zostały wdrożone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W aktualnej koncepcji Projekt P1 nie będzie również obsługiwał e-zleceń.

 

Funkcjonalności  P1

W ramach Projektu P1 planuje się uruchomienie funkcjonalności takich, jak:

  • e-Recepta – I kwartał 2018 r.,
  • e-Skierowanie – IV kwartał 2018 r.,
  • zdarzenia medyczne oraz wymiana dokumentacji medycznej – IV kwartał 2019 r.

Wraz z udostępnieniem poszczególnych funkcjonalności pacjent będzie mógł uzyskać do nich dostęp przez Internetowe Konto Pacjenta. Centralny system P1, udostępniony w ramach projektu, będzie gromadził indeksy o zdarzeniach medycznych, a także o dokumentacji medycznej wytworzonej w ramach tych zdarzeń. Elektroniczna dokumentacja medyczna będzie gromadzona lokalnie – w podmiotach, w których została wytworzona.

 

Finansowanie projektu

W 2016 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na realizację Projektu P1 w kilku etapach.

Pierwsza faza obejmuje lata 2007-2015. Kwota wydatków poniesionych na realizację projektu w tej fazie wynosi 485 698 tys. zł, z czego 407 385 tys. zł pochodzi z budżetu środków europejskich.

Druga faza Projektu P1 jest planowana do realizacji w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Powered by WPeMatico