W nawiązaniu do dzisiejszych doniesień medialnych przypominamy, że projektowane przepisy  wprowadzające tzw. sieć szpitali nie rozróżniają szpitali publicznych i prywatnych. Kryteria kwalifikacji podmiotów leczniczych do jednego z poziomów sieci szpitali są oparte wyłącznie na przesłankach merytorycznych, takich jak zakres działalności prowadzonej przez szpitale i charakter udzielanych świadczeń. W związku z tym w sieci szpitali będą mogły znaleźć się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Odnosząc się do stwierdzenia, że „połączenie to jedyna szansa na przetrwanie dla szpitali jednoprofilowych lub jednodniowych” informujemy, że  jest ona nieprawdziwa. Placówki realizujące świadczenia w ramach umów dot. „leczenia jednego dnia” lub „hospitalizacji planowej” nie zyskują niczego przez połączenie, ponieważ udzielanie świadczeń w tych trybach nie będzie objęte finansowaniem w ramach PSZ. Będzie ono tak jak dotychczas kontraktowane na zasadach konkursowych.

Szpitale zakwalifikowane do PSZ również powinny udzielać świadczeń w trybie jednodniowym, w sytuacjach uzasadnionych stanem pacjenta (umowa z NFZ obejmująca pełną hospitalizację nie wyklucza wykonywania takich świadczeń, a jedynie określa konieczność spełniania bardziej wymagających warunków, dzięki czemu szpital może udzielać świadczeń również pacjentom przyjmowanym w stanach nagłych lub trudniejszych przypadkach klinicznych). Jednocześnie wprowadzenie PSZ nie oznacza, że podmioty specjalizujące się w procedurach jednodniowych nie będą kontraktowane na ogólnych zasadach (konkursowych).

Ponadto informujemy, że doprecyzowanie niektórych warunków kwalifikacji podmiotów leczniczych do sieci nastąpi na poziomie rozporządzenia Ministra Zdrowia – zgodnie z art. 95m ust. 12 projektowanej ustawy.

Zgodnie z aktualnym projektem ustawy na finansowanie kontraktów zawieranych na zasadach konkursowych zostanie przeznaczone 9% środków Narodowego Funduszu Zdrowia – odpowiada to udziałowi środków przypadających obecnie na te podmioty, które nie spełniają kryteriów włączenia do PSZ.

Zapewniamy, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma wystarczające narzędzia do tego, aby monitorować realizację umów przez szpitale objęte ryczałtem. Będzie się to odbywało podobnie jak dotychczas – głównie z wykorzystaniem systemu JGP.

Powered by WPeMatico