W nawiązaniu do doniesień medialnych o ewentualnych problemach z zakupem dentobusów do końca 2017 r. wyjaśniamy, że obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają intensywne prace dotyczące przetargu na ich zakup.

Środki budżetowe na zakup dentobusów są przewidziane w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Obecnie jest ona procedowana w Senacie. Gdy tylko wejdzie w życie, uruchomimy odpowiednie procedury.

Zadanie jest ambitne, ale bardzo zły stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży uzasadnia podjęcie pilnych działań na rzecz poprawy jakości i dostępu do świadczeń stomatologicznych dla dzieci. Stąd nasza determinacja w tej sprawie.

Dentobusy uzupełnią planowane rozwiązania, które mają poprawić dostęp dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych. Będą z nich korzystać uczniowie małych szkół w tych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu lekarza dentysty.

Powered by WPeMatico