Nieprawdą jest, że decyzja o powołaniu Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem została podjęta w ostatnim czasie. Decyzja ta została podjęta na początku tego roku, a nie jak sugeruje RMF Fm „po szeregu publikacji artykułów poświęconych opiece okołoporodowej na antenie RMF FM, RMF24 i Interii opublikowanych w ostatnich dniach”.

4 stycznia 2017 r. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową.

Podczas tego spotkania minister wyjaśnił na czym będą polegały zmiany dotyczące standardów opieki medycznej i w jakim celu są wprowadzane (można o tym przeczytać w komunikacie „Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały”). W trakcie dyskusji rozwiał wątpliwości zgłaszane przez stronę społeczną. Zapewnił także, że docenia ich aktywność i liczy na dalszą, udaną współpracę w kwestii zapewnienia kobietom jak najlepszych warunków opieki okołoporodowej.

Minister wyjaśnił, że w czasie utrzymania w mocy obowiązujących standardów postępowania medycznego, podjęte zostaną działania mające na celu określenie w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia nowych standardów organizacyjnych. Minister zdrowia zaprosił do aktywnej współpracy w ich opracowywaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką opieki okołoporodowej.

Na podstawie decyzji Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z 18 stycznia 2017 r., podjęto decyzję o powołaniu w trybie zarządzenia Ministra Zdrowia Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. W dniu 23 lutego zarządzenie zostało podpisane przez Ministra Zdrowia i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia

Powered by WPeMatico