W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi na temat projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, wyjaśniamy, że zawierają one nieprawdziwe informacje.

Nieprawdą jest, że projektowana ustawa wprowadza karę grzywny za nieprzekazywanie Agencji Monitorowania Jakości informacji o zdarzeniach niepożądanych. Nieprawdziwa jest też informacja o szerokiej dostępności danych o zdarzeniach przez stronę internetową Agencji.

Rozwiązania zaproponowane w ustawie

Projekt założeń do projektu ustawy, przekazany do konsultacji publicznych, spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym. Zaproponowaliśmy w nim rozwiązania długo oczekiwane przez stowarzyszenia pacjenckie, niektóre grupy społeczne i zrzeszenia eksperckie. Dotyczą one, poza akredytacją i autoryzacją w opiece zdrowotnej, zmian w zakresie monitorowania zdarzeń niepożądanych i oceny skuteczności leczenia na podstawie rejestrów medycznych.

Projekt stanowi szansę na wprowadzenie rozwiązań z zakresu zarządzania jakością w opiece zdrowia, które w niektórych krajach (np. Dania, Szwecja, Holandia) funkcjonują już od wielu lat i przynoszą pozytywne zmiany w funkcjonowaniu systemów opieki zdrowotnej.

Główny cel projektowanej ustawy

Najważniejszym celem przygotowanego projektu ustawy jest wdrożenia rozwiązań w zakresie zarządzania jakością w opiece zdrowotnej, związanych między innymi z:

  • analizą zdarzeń niepożądanych,
  • konstruktywną analizą działalności leczniczej przez same szpitale,
  • wyciąganiem wniosków z analiz.

Przełoży się to na poprawę praktyki medycznej, a w konsekwencji – bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Projektowane rozwiązania mają bowiem zachęcać do stałego uczenia się i doskonalenia własnej działalności leczniczej, natomiast ich celem – wbrew doniesieniom medialnym – nie jest karanie szpitali i personelu medycznego. Podkreślenia wymaga, na co wskazuje sam tytuł ustawy, że rozwiązania prawne zawarte w projektowanej ustawie maja zapewnić jakość i poczucie bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego.

Powered by WPeMatico