W ogłoszeniach konkursowych z zakresu promocji karmienia piersią został omyłkowo wpisany termin składania ofert na dni 20-25 lutego. W związku z tym, że 25 luty przypada w sobotę, organizator konkursu informuje, że będzie rozpatrywał oferty złożone od dnia 20 do dnia 27 lutego włącznie, uznając je jako złożone w terminie. Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15. W soboty i niedziele kancelaria jest nieczynna.

Informacja dotyczy następujących konkursów ofert:

  • 1.2.4a Sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności (NPZ.CO1_1.2_4a_2017)
  • 1.2.4b Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia piersią (NPZ.CO1_1.2_4b_2017)
  • 1.2.4c Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia noworodka (NPZ.CO1_1.2_4c_2017)
  • 1.2.4d Prowadzenie kampanii upowszechniającej aktualną wiedzę w zakresie karmienia piersią (NPZ.CO1_1.2_4d_2017)
  • 1.2.4e Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych (NPZ.CO1_1.2_4e_2017)
  • 1.2.4f Dążenie do podnoszenia kompetencji personelu medycznego sprawującego opiekę nad matką i dzieckiem w zakresie wiedzy o laktacji (NPZ.CO1_1.2_4f_2017)
  • 1.2.4g Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (NPZ.CO1_1.2_4g_2017)
  • 1.2.4h Gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią (NPZ.CO1_1.2_4h_2017)

Powered by WPeMatico