W nawiązaniu do artykułu pt. „Alternatywny pomysł na sieć szpitali”, który został opublikowany w „Rzeczpospolitej”, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z aktualnym projektem ustawy wykaz szpitali zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) zostanie ogłoszony dla każdego województwa do 27 marca 2017 r. PSZ będzie funkcjonować od 1 lipca 2017 r. Podstawą stworzenia wykazów będą przepisy procedowanej obecnie ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego, określającego szczegółowe kryteria kwalifikacji do PSZ. Projekt tego rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych po przyjęciu ustawy przez Sejm. Na obecnym etapie prac nie jest możliwe wskazanie, ani ile podmiotów leczniczych będzie miało zagwarantowane finansowanie w ramach sieci szpitali, ani które szpitale nie wejdą do tzw. sieci szpitali.

W sieci PSZ znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych

Po raz kolejny podkreślamy, że projekt przewiduje szczególny tryb włączania do sieci podmiotów, które powinny być nią objęte ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Podmioty lecznicze, które nie spełnią kryteriów określonych w rozporządzeniu będą mogły zostać zakwalifikowane do sieci szpitali na podstawie decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia. Takie placówki jak Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich czy Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach zostaną włączone do sieci szpitali. W sieci znajdą się również inne szpitale, które są szczególnie istotne dla zapewnienia leczenia pacjentom. Funkcjonowanie i stabilność finansowania takich placówek muszą być zapewnione właśnie ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Odnosząc się do stwierdzenia, że w sieci powinny znaleźć się „szpitale wysokospecjalistyczne, które leczą pacjentów z rzadkimi i skomplikowanymi schorzeniami” wyjaśniamy, że taki rodzaj leczenia zapewniany jest przede wszystkim przez instytuty oraz szpitale kliniczne. Zostaną one wszystkie zakwalifikowane do PSZ (do poziomu szóstego).

Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe

Przypominamy także, że  świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych – tak jak dotychczas. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wysokość kontraktu będzie zależała od świadczeń wykonanych w danym roku

Ryczałt nie spowoduje, że szpitale będą przyjmować mniej chorych czy wykonywać mniej procedur, ponieważ wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie ściśle powiązana z liczbą i strukturą świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez placówkę w okresie poprzedzającym.  Umowa pomiędzy szpitalem a płatnikiem będzie zawierała zapisy, które uzależnią wypłatę środków finansowych od realizacji umowy w danym roku.

Powered by WPeMatico