W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule „Ministerstwo Zdrowia wyśle seksedukatorów do szkół”  wyjaśniamy, że realizacja zadania Narodowego Programu Zdrowia pn. „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach” nie służy seksualizacji młodzieży, lecz zwiększeniu ich prozdrowotnej świadomości.

Celem zadania jest przekazanie młodzieży informacji jak na wczesnym etapie dbać o przyszłe zdrowie prokreacyjne (unikanie używek, promowanie zdrowego trybu życia), aby w przyszłości zminimalizować ryzyko niepłodności.

W treści zajęć znajdzie się zarówno wiedza medyczna (recenzowana przez autorytety z dziedziny ginekologii i położnictwa z co najmniej tytułem doktora habilitowanego) jak i zagadnienia związane z planowaniem rodziny obejmujące:

  • definicję niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia;
  • czynniki ryzyka wpływające na niepłodność (wiek, palenie tytoniu, alkohol, używki, otyłość, zła kondycja psychiczna, choroby lub nieprawidłowości układu rozrodczego);
  • planowanie rodziny (aspekty medyczne planowania rodziny, w tym obserwacja cyklu miesiączkowego, zdrowie i higiena partnerów, przebieg ciąży, aspekty społeczne i ekonomiczne);
  • edukacja zdrowotna w kontekście ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową obejmująca:
  • temat chorób i infekcji przenoszonych droga płciową (m.in. HIV, WZW C, chlamydia), sposobów ich przenoszenia, objawów, metod diagnostycznych oraz metod leczenia,
  • temat profilaktyki (podkreślenie istotności regularnych badań profilaktycznych m.in. w zakresie onkologii),
  • aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe w rodzinie i społeczeństwie).

Ministerstwo Zdrowia szanując prawo rodziców do podejmowania decyzji związanych z wychowywaniem swoich dzieci przewiduje, ze udział w zajęciach będzie możliwy jedynie po uzyskaniu zgody rodziców na uczestnictwo.

Czym jest zdrowie prokreacyjne?

Zdrowie prokreacyjne stanowi ważny element definicji zdrowia jako całości dobrostanu fizycznego, psychicznego oraz społecznego, a nie tylko braku choroby czy zaburzeń w obszarze zagadnień związanych z układem rozrodczym i prokreacją u obu płci we wszystkich fazach życia. Obejmuje ono zagadnienia pokwitania i przekwitania, płodności i niepłodności, planowania rodziny, zdrowia podczas ciąży, porodu i połogu, nowotworów narządów płciowych i piersi.

Wiedza z zakresu zdrowia prokreacyjnego wpłynie na stan zdrowia Polaków i dobre zdrowie następnych pokoleń, a  także przyczyni się do poprawy wskaźników demograficznych.

Powered by WPeMatico