W związku z artykułem, który został dziś opublikowany w „Super Expressie”, wyjaśniamy, że zawarte w nim informacje o braku finansowania geriatrii w ramach sieci szpitali są nieprawdziwe.

W ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) świadczenia szpitalne w zakresie geriatrii będą mogły być realizowane przez szpitale zakwalifikowane do poziomów szpitali III stopnia oraz szpitali ogólnopolskich. Dotyczy to 18 szpitali poziomu III i ogólnopolskiego, które dotychczas realizowały świadczenia w tym profilu.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu zabezpieczenia, szpital zakwalifikowany do poziomu szpitali I albo II stopnia, który będzie udzielał świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne, w tym świadczeń realizowanych również w ramach profilu geriatria, otrzyma środki finansowe na świadczenia geriatryczne w  ramach PSZ. Dotyczy to 28 szpitali poziomu I i II, które dotychczas realizowały świadczenia w tych profilach.

Równolegle do PSZ zachowany będzie także obecny tryb kontraktowania świadczeń szpitalnych na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. NFZ  w dalszym ciągu, w miarę istnienia takich potrzeb na danym terenie, będzie mógł kontraktować świadczenia szpitalne poza PSZ – na zasadzie konkursów ofert.

Nie ma zatem żadnego zagrożenia dla finansowania świadczeń geriatrycznych w ramach PSZ.

Powered by WPeMatico