Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia zaprasza do udziału w seminarium dotyczącym projektu programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zapaleń wątroby u dorosłych mieszkańców Polski”.

Celem seminarium jest przeprowadzenie dyskusji nad założeniami projektu wspomnianego programu oraz warunkami jego realizacji.

Gdzie i kiedy

Seminarium odbędzie się:

  •  14 marca 2018 r. (środa) w godz. 10.00 – 16.00
  • w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie ul. Miodowa 15, w sali konferencyjnej „Duża kinowa”

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Jak się zgłosić

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij do 12 marca 2018

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Przydatne informacje

Dariusz Juszczyński

Departament Funduszy Europejskich i e -Zdrowia

tel. 022 53 00 346

e-mail: d.juszczynski@mz.gov.pl


Seminarium w ramach projektu „Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej” nr POWR.05.01.00-00-0001/15  współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Powered by WPeMatico