Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru białego do urządzeń drukujących i kopiujących.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zapytaniaofertowe@mz.gov.pl do dnia 8 listopada 2017 r. do godz. 14.00.

Powered by WPeMatico