Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokowydajnych urządzeń drukujących– ilość 2 sztuki – kolor i mono.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do 24.11.2017  r. do godz. 12.00.

Powered by WPeMatico