Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, która obejmuje:

  • badanie hydrantu – szt. 34,
  • przegląd gaśnic i koca – szt. 81,
  • remont gaśnic GP-6x – szt. 11,
  • remont gaśnic GSE-2x – szt. 2,
  • badanie ciśnieniowe węży – szt.17,
  • przegląd p. poż. wyłącznika prądu – szt. 4,
  • przegląd oświetlenia awaryjnego – szt. 29 w obiektach Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15, Długiej 38/40, Długiej 5, al. Jerozolimskich 155 i ul. Szczotkarskiej 38a w Warszawie.

Powered by WPeMatico