Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dla Ministerstwa Zdrowia wody 5 500 butli wody źródlanej w baniakach, wraz z dzierżawą/użyczeniem 63 sztuk dystrybutorów w tym 7 małych oraz przeprowadzenie 1 sanityzacji wszystkich urządzeń.

Powered by WPeMatico