Zarządzenie Nr 114/2018/DSOZzmieniające zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

Powered by WPeMatico