Zarządzenie Nr 20/2021/DSOZ



zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej





Powered by WPeMatico