Zarządzenie Nr 22/2018/DSOZw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Powered by WPeMatico