Zarządzenie Nr 22/2021/DSOZw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Powered by WPeMatico