Zarządzenie Nr 26/2017/BKiSw sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyznaczenia terminów ich odpracowania

Powered by WPeMatico