Zarządzenie Nr 37/2018/DEFuchylające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
Instrukcji przeprowadzania oceny przedstawianych przez jednostki samorządu
terytorialnego analiz przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych
w związku z realizacją Programu…

Powered by WPeMatico