Zarządzenie Nr 43/2020/DSOZzmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Powered by WPeMatico