Zarządzenie Nr 44/2018/DGLzmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania…

Powered by WPeMatico